Artiklar av Gunnar Nord

Nr 1 2000/01

Skiljedomsrätt

s. 189 Godkännande av säkerhet vid tvångsinlösen av aktier – skiljedom eller beslut?

 

Nr 4 1989/90

Artikel

s. 483 “Corporate governance“ på svenska