Artiklar av Rune Lavin

Nr 1 2000/01

Artikel

s. 93 Förvaltningsprocessen år 2000

 

Nr 5 1994/95

Rättsfall

s. 1034 Nytt fall om elavgifter

 

Nr 4 1994/95

Rättsfall

s. 731 Domstols kompetens enligt artikel 6 i Europakonventionen

 

Nr 3 1993/94

Rättsfall

s. 563 Förvaltningsdomars verkställbarhet

 

Nr 3 1990/91

Rättsfall

s. 485 Kompetensfördelningen i mål om elavgifter

 

Nr 1 1989/90

Artikel

s. 70 Civilprocessen och förvaltningsprocessen—en jämförelse