Artiklar av Petter Asp

Nr 4 2022/23

Recension

s. 935 Åsa Gunnarsson och Eva-Maria Svensson, Rättsdogmatik – som rättsvetenskapligt perspektiv och metod, Studentlitteratur 2023, 196 s.

 

Nr 4 2013/14

Recension

s. 938 Markus Naarttijärvi, För din och andras säkerhet. Konstitutionella proportionalitetskrav och Säkerhetspolisens preventiva tvångsmedel (ak.avh.), Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet nr 29, 2013, 567 s.

Debatt

s. 959 Sex & samtycke – en lagstiftningsteknisk fråga

 

Nr 4 2011/12

Rättsfall

s. 867 Straffansvar vid rus och psykisk störning

 

Nr 1 2010/11

Rättsfall

s. 102 Inte bis in idem?

 

Nr 4 2009/10

Debatt

s. 968 Manifest för en europeisk kriminalpolitik

 

Nr 1 2008/09

Rättsfall

s. 75 Grader av kränkning – våldtäkt eller sexuellt tvång?

 

Nr 2 2005/06

Rättsfall

s. 396 Till frågan om EG:s straffrättsliga kompetens – banbrytande dom i EG-domstolen

 

Nr 2 2004/05

Rättsfall

s. 385 Uppsåtets nedre gräns – en efterlängtad sequel

 

Nr 1 2003/04

Debatt

s. 226 Brottsprovokation?

 

Nr 3 2002/03

Rättsfall

s. 613 Uppsåtets nedre gräns

Debatt

s. 732 Uppsåtstäckning vid aberratio ictus – replik på en replik

 

Nr 3 2001/02

Rättsfall

s. 610 Om uppsåtstäckning vid aberratio ictus

 

Nr 1 2001/02

Recension

s. 155 Annika Norée: Laga befogenhet. Polisens rätt att använda våld

 

Nr 3 2000/01

Rättsfall

s. 606 Skattetilläggsregleringens förenlighet med Europakonventionen

 

Nr 2 2000/01

Rättsfall

s. 401 Fordringshäleri och efterföljande medhjälp