Artiklar av Kent Källström

Jubileumshäfte 2007

Artikel

s. 35 Den sociala civilrättens framväxt

 

Nr 2 1998/99

Rättsfall

s. 378 Tillåtligheten av drogtestning på arbetsplatser

 

Nr 4 1997/98

Rättsfall

s. 1153 Kellerman och omfattningen av den negativa föreningsrätten

 

Nr 3 1991/92

Recension

s. 522 Axel Adlercreutz: Svensk arbetsrätt. Åttonde upplagan

 

Nr 1 1991/92

Rättsfall

s. 119 Jämkning av kollektivavtal och långtidskontrakt med stöd av 36 § avtalslagen