Artiklar av Anna Sonnsjö Andersson

Nr 3 2022/23

Rättsfall

s. 604 Straffbar exploatering i arbete? Arbetet i restaurangen NJA 2022 s. 23