Artiklar av Stein Evju

Nr 1 1992/93

Artikel

s. 51 Grunnleggende trekk i nordisk kollektiv arbeidsrett