Artiklar av Stefan Lindskog

Nr 3 2021/22

Skiljedomsrätt

s. 720 Något om verkställighet och internt partsansvar avseende skiljekostnader

 

Nr 4 2014/15

Artikel

s. 829 Garantier med dokumentvillkor – kommentarer med anledning av en avhandling

 

Nr 1 2010/11

Recension

s. 198 Fredric Korling, Rådgivningsansvar – särskilt avseende finansiell rådgivning och investeringsrådgivning (ak. avh.), Jure Förlag, 2010, 743 s.

 

Nr 2 2008/09

Debatt

s. 456 Återpantsättning – en kort replik på en lång

 

Nr 4 2007/08

Artikel

s. 843 Återpantsättning. Några anteckningar med anledning av en avhandling

 

Nr 3 2007/08

Artikel

s. 563 Advokaten i rättssalen

 

Nr 4 2005/06

Debatt

s. 980 Kan ett genom konkurs upplöst aktiebolag aldrig återuppstå?

 

Nr 2 2005/06

Artikel

s. 275 Oskälighetsbegreppet i 36 § avtalslagen

 

Nr 1 2005/06

Debatt

s. 261 ABL och Lagrådet – En replik till Jan Andersson

 

Nr 1 2003/04

Rättsfall

s. 114 Efterställda fordringar

 

Nr 1 2002/03

Artikel

s. 68 Högsta domstolen och den kommersiella rätten

 

Nr 1 2001/02

Debatt

s. 217 NJA 1997 s. 418 – Lagstiftarens intentionsdjup som lagtolkningsfaktor

 

Nr 4 2000/01

Artikel

s. 846 Kvotaktier – och sen?

 

Nr 2 1995/96

Rättsfall

s. 398 Kvittning mot huvudfordring tillskapad genom avtalsbrott

 

Nr 4 1994/95

Debatt

s. 870 Om värdebestämningen vid sakutdelning – en replik

 

Nr 3 1994/95

Skiljedomsrätt

s. 539 Skiljedom: Avtalstolkning; särskilt om bortavtalande av köprättsliga felpåföljder

Debatt

s. 589 Tvistemål och tidsutdräkt i allmän domstol

 

Nr 4 1993/94

Skiljedomsrätt

s. 826 Skiljeklasusul i avtal som innebär olovlig kapitalanvändning

 

Nr 2 1993/94

Artikel

s. 300 Om köplagens kommunikationsregler vid dröjsmål på säljarens sida

 

Nr 5 1992/93

Artikel

s. 827 Om kapitaltillskott

 

Nr 4 1992/93

Skiljedomsrätt

s. 709 Skiljedom: Innebär en avtalad rätt till prisavdrag att hävningsrätt uteslutits?

 

Nr 1 1992/93

Artikel

s. 82 Olovlig kapitalanvändning; kommentarer med anledning av några tingsrättsdomar

 

Nr 4 1991/92

Rättsfall

s. 650 Lönegarantianspråk: (1) Villkorad eller endast oförfallen fordring? (2) Innebörden av nyttokravet i KL 5:2. (3) Omfattar maximumbeloppet ränta?

 

Nr 3 1991/92

Artikel

s. 440 Om säkerhet i s.k. administrationskonton m m

 

Nr 2 1991/92

Artikel

s. 275 Om sakrättsligt misstroende

 

Nr 4 1990/91

Artikel

s. 660 Ytterligare om separationsrätt i samband med kommission

 

Nr 1 1990/91

Artikel

s. 15 Om rörelsekommission

 

Nr 5 1989/90

Recension

s. 695 Jan Hellner: Kommersiell avtalsrätt. Tredje upplagan

 

Nr 2-3 1989/90

Artikel

s. 207 Om separationsrätt i samband med kommission