Artiklar av Per Norberg

Nr 2 2023/24

Artikel

s. 355 Kommersiellt delägande av bostadsrätter och ägarlägenheter – behövs lagstiftning?

 

Nr 2 2020/21

Expertgranskad artikel

s. 433 Åldersgränser i socialtjänsten – diskriminering eller en fråga om värdighet?