Artiklar av Per Furberg & Mikael Westberg

Nr 2 2020/21

Expertgranskad artikel

s. 406 Måste myndigheter följa lagarna? Om utkontraktering och legalitet i digital miljö