Artiklar av Hajo Michael Holtz

Nr 2 2017/18

Artikel

s. 321 Corporate Social Responsibility – en marknadsrättslig fråga?

 

Nr 1 2015/16

Expertgranskad artikel

s. 120 Lagstridighetsprincipen – Ett jämförande perspektiv