Artiklar av Merima Bruncevic

Nr 3 2014/15

Recension

s. 692 Katarina Renman Claesson och Christina Wainikka, Konstjuridik – Med konstnären i fokus, Norstedts Juridik, 2014, 328 s.