Artiklar av Christine Stridsberg

Nr 3 2014/15

Rättsfall

s. 619 Tillitsfullmakter – nytt klargörande om befogad tillit som behörighetsgrund