Artiklar av Marc Landeman

Nr 3 2018/19

Rättsfall

s. 652 Förhållandet mellan fastighetsbildningslagen och regeringsformens egendomsskydd vid tvångsvis marköverföring