Artiklar av Paula Bäckdén

Nr 4 2017/18

Expertgranskad artikel

s. 826 Avtal om transport av gods på väg – Ett avtalstolkningsrättsligt perspektiv