Artiklar av Oskar Gentele

Nr 1 2019/20

Rättsfall

s. 172 Norsk dom om samlade störningskrav (global claims)

 

Nr 4 2017/18

Artikel

s. 802 Stridiga handlingar i civilprocessen

 

Nr 3 2017/18

Artikel

s. 582 Ostridiga handlingar i civilprocessen

 

Nr 2 2017/18

Artikel

s. 276 Inställd huvudförhandling – Vad utgör nya viktiga skäl i 43:2 RB?

 

Nr 2 2016/17

Artikel

s. 319 Preklusion under huvudförhandling

 

Nr 2 2015/16

Artikel

s. 299 Den mjuka stupstocken i RB